LUOTETTAVA HALLINTO

Me Integria Consulting Oy:ssä autamme organisaatioita suunnittelemaan toimintaansa. Luotettavan hallinnon mukainen johtamisjärjestelmä perustuu riskien hallintaan.

Organisaatiolla on aina olemassaolon tarkoituksensa. Tämän tarkoituksen – mission – määrittelevät omistajat, jotka nimittävät hallituksen. Hallitus nimittää operatiivisen johtajan kuvaamaan tavoitteen – vision – jota toteutetaan tietyissä rajoissa eli päätettyjen arvojen mukaisesti.

Käytännön johtamista varten luodaan liiketoimintasuunnitelma, jossa asemoidaan yritys markkinoille. Asemoinnin jälkeen määritellään toimenpiteet aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen.

Toimenpiteillä vaikutetaan prosessin suorituskykyä rajoittaviin pullonkaulakohtiin. Tehostamisen lähtökohtana on löytää tasapainopiste, jossa omia resursseja on tarjolla aina kun asiakas niitä tarvitsee.

Resurssien määrän pitää olla sellainen, että asiakas saa tarpeensa tyydytettyä riittävän nopeasti sellaisilla kustannuksilla, jotka alittavat saadun lisäarvon. Valmiudessa oleva putkimies maksaa, mutta nopea saapuminen vuotopaikalle alittaa kustannuksiltaan vesivahingosta aiheutuvan haitan.

Näiden vaihtoehtoiskustannusten tasapainon löytäminen on yrityksen johdon tärkein operatiivinen tehtävä. Se edellyttää sekä myyntitoimenpiteitä potentiaalisille asiakkaille, että riittävän valmiusasteen arvioimisen.