JULKINEN SEKTORI

Julkisella sektorilla on totuttu käyttämään konsultteja. Miten Integria eroaa kilpailijoistaan?

Yleinen harhaluulo on, että julkinen sektori olisi luonteeltaan demokraattista. Todellisuudessa yksityiset yritykset toimivat demokraattisemmin: omistajat päättävät äänestämällä, mitä organisaatio tekee. Hävinneet joko tyytyvät päätökseen tai luopuvat osakkeistaan.

Julkisella puolella vähemmistö ei välttämättä tyydy tehtyyn päätökseen, vaan voivat pahimmillaan haitata päätöksen toimeenpanoa. Kunnassa omistajat ovat asukkaita, joita edustavat valtuutetut. Kuten osakeyhtiölaissa, myös kuntalaissa, omistajien edellytetään ajavan yhtiön, eli kunnan, etua.

Integrian konsultit ovat ratkoneet johtamiseen liittyviä ongelmia yrityksissä. Samat johtamisen lainalaisuudet – ja kuten todettua – lait koskevat myös julkista sektoria. Integria tuo organisaation ylimmälle johdolle työkalun, jolla luotettavan hallinnon mukaisesti roolit ja vastuut määritellään. Sen lisäksi avullamme johto saadaan myös sitoutumaan ja pysymään sovituissa rooleissa.

 

Kuulostaako uskomattomalle?

Pohjimmiltaan luotettavassa hallinnossa kyse on toiminnan läpinäkyvyydestä. Kunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja saavat käyttöönsä parhaan strategisen suunnittelun työkalun Integrialta. Se ei sido johdon resursseja, ja tuo kunnan johtoon ulkopuolisen näkökulman.

Mediaa seuraamalla kaikille suomalaisille on tuttua, että julkisella sektorilla johtamisjärjestelmissä on kehittämisen varaa. Me tiedämme kokemuksesta, että niin on myös elinkeinoelämässä – niistä ei vaan kirjoitella lehdissä. Tiedämme kokemuksesta, että johtamisjärjestelmämme ratkaisee vaikeitakin johtamisongelmia.

Koska – kuten oletamme – jokainen kunnan johtavassa asemassa (virkamies tai luottamushenkilö) oleva henkilö vilpittömästi haluaa ajaa kuntalaisten etua. Ongelma on siinä, että tuosta edusta on erilaisia tulkintoja. Avullamme saatte työkalut, joilla tulkinnat saadaan yhteismitallisiksi ja niitä voidaan priorisoida.

Strategian toteuttajat ovat virkavastuussa, joten virkamiesten ja luottamushenkilöiden roolitus on keskeisessä osassa strategian luomista. Tämän työn me osaamme.