YRITYKSILLE

Hallitsemme kaikki riskilajit: strateginen, operatiivinen, taloudellinen ja vahinko.

Vahinkoriski on luonteeltaan sellainen, joka voidaan ulkoistaa vakuutusyhtiölle tai sietää sellaisenaan.

Taloudellinen riski pienissä yrityksissä voi aiheutua esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa. Yhtiön tulee olla aina myyntikunnossa, jotta sillä on hyvä neuvotteluasema suhteessa sidosryhmiinsä: rahoittajat, toimittajat, päämiehet, asiakkaat jne.

Operatiivinen riskien hallinta on tiedonkulun järjestämistä niin, että liiketoiminta on tehokasta.

Strateginen riskien hallinta on luonteeltaan ainoa riskilaji, joka tuo lisämyyntiä – muut riskilajit parantavat tulosta tai estävät pahimmassa vaihtoehdossa toiminnan päättymisen. Strategisen riskienhallinnan lopputulos on yrityksen asemointi markkinoilla perustuen omiin tuotannollisiin, taloudellisiin ja henkisiin resursseihin.

Strategisen suunnittelun lähtökohta on liiketoiminnan suunnittelu. Suunnittelussa tähdätään yrityksen kykyyn varmistaa asiakassuhteiden pysyvyys ja kilpailukyky tulevaisuudessa. Suunnittelu on luonteeltaan toistuva projekti, jossa johdon omia resursseja voidaan säästää valtava määrä, jos se toteutetaan yhdessä liiketoiminnan suunnitteluun erikoistuneiden konsulttien kanssa.

Miksi käyttää konsultteja?

Harvalla liikkeenjohtajalla tai yrittäjällä on käytössään parhaat työkalut liiketoimintansa suunnitteluun. Vaikka intoa ja osaamista olisi, harva suunnittelee liiketoimintaansa kirjallisesti. Vanhan sanonnan mukaisesti: mikä ei ole kirjallista, ei ole mitattavissa. Ja mikä tärkeintä – ulkopuolinen tuo ulkopuolisen näkemyksen: neljän silmän periaate on keskeinen osa luotettavaa hallintoa.

Harva johtaja vaihtaa autoonsa renkaat tai leikkaa hiuksensa itse. Hyvä liiketoimintasuunnitelma ajaa yrityksen etua. Se ei ole kulu vaan investointi. Samoin kuin yritys vakuuttaa toimintaansa, liiketoiminnan suunnittelu on vakuutus jatkuvuudesta.

Hyvän suunnitelman toteutus vie aikaa ja voi vaatia sellaista osaamista, johon konsulttimme voivat tarvittaessa osallistua. Markkinoinnin suunnittelu, myyntityö, ohjelmistojen käyttöönotto, prosessien muuttaminen, yrityskauppa tai rahoituksen turvaaminen voivat vaatia ulkopuolisen konsultin apua.

Liiketoimintasuunnitelma on perheyrityksessä johtajan paras keino osoittaa omistajille, mihin toiminta tähtää ja miten se tukee yrityksen missiota. Toiminnan läpinäkyvyys ja toistuvien liiketoimintasuunnitelmien tekeminen paljastavat yrityksen toimintaan liittyvät riskit sidosryhmille. Hyvä liiketoimintasuunnitelma ajaa yrityksen etua – kaikkien, joilla on rahaa kiinni yhtiössä: omistajat, rahoittajat, asiakkaat, toimittajat, verottaja.